PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Dyrektor Gminnego Przedszkola im. J. Tuwima w Straszynie, jak i wicedyrektor przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu, w każdy czwartek miesiąca, w godzinach 8.30 – 18.30 po uprzednim uzgodnieniu spotkania.

Osobą, która przyjmuje skargi lub wnioski jest sekretarka Gminnego Przedszkola im. J. Tuwima w Straszynie, a koordynatorem rozpatrywania skarg i wniosków jest dyrektor Gminnego Przedszkola im. J. Tuwima w Straszynie.

Godziny przyjmowania skarg i wniosków w sekretariacie:

Poniedziałek – środa: godz. 11.00 – 15.00

czwartek, piątek: godz. 7.00 – 11.00.

https://gps.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/skargi-i-wnioski.html