RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STRASZYNIE NA ROK 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA: p. Agnieszka Przywojska

ZASTĘPCA: Magdalena Kis

SEKRETARZ: p. Paweł Oberbek

SKARBNIK: p. Marcin Laskowski

CZŁONKINI: p. Anna Nowak

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCA: p. Aleksandra Kostuch

CZŁONKINI: p. Marzena Szafraniec

CZŁONKINI: p. Anna Nicka

E-mail kontaktowy Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Straszynie:

radarodzicow.gps@gmail.com

Adres e-mailowy dedykowany do obsługi wpłat składek na Radę Rodziców:

skarbnik_gminneprzedszkole@wp.pl

SKŁADKĘ PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO

Banku Spółdzielczego w Sztumie:

19 8309 0000 0086 0224 2000 0010