Home > SKOWRONKI > Skowronki – tablica.

Podczas styczniowych spacerów Skowronki zainteresowały się wielkim kamieniem i tablicą na nim. Ale kto to? Ale po co? Była to nieplanowana lekcja historii. Opowiadajmy – dzieci są ciekawe i chętne wiedzy.