Utrwalamy obieg wody w przyrodzie – Jaskółki.

Na zajęciach matematyczno-przyrodniczych po raz kolejny utrwalaliśmy zdobytą wcześniej wiedzę – tym razem wykonaliśmy doświadczenie, które pomogło nam zapamiętać jak to jest z tą wodą w przyrodzie 😉