Home > JASKÓŁKI > CSI – kryminalne zagadki Jaskółek ;)

Na kolejnych zajęciach z cyklu matematyczno-przyrodniczego mieliśmy okazję wcielić się w techników kryminalistyki. Z prawdziwym zaangażowaniem sprawdzaliśmy dowody i podejrzanych uciekając się do niezwykłych sztuczek laboratoryjnych.