Składki na Radę Rodziców

Składka miesięczna na Radę Rodziców Gminnego Przedszkola w Straszynie, ustalona podczas zebrania w grupach przedszkolnych w dniu 6 września 2016 r. i zatwierdzona przez Radę Rodziców wynosi 30 zł miesięcznie.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców o numerze:

60 8309 0000 0086 0093 3000 0010

W tytule wpłat prosimy o podanie: imienia i nazwiska dziecka, grupy oraz miesiąca, za który dokonywana jest wpłata.

Prosimy o dokonanie wpłat również za miesiące wrzesień i październik 2016, ponieważ zostały one ujęte w rocznym preliminarzu wydatków.

Pieniądze z zebranych składek prawie w całości (poza drobnymi kosztami administracyjnymi) będą w okresie od listopada do czerwca włącznie przeznaczone na atrakcje i upominki dla dzieci takie jak: prezenty mikołajkowe i wielkanocne, teatrzyki w przedszkolu i przedstawienia wyjazdowe, wycieczka wiosenna, piknik rodzinny, nagrody w konkursach i zawodach sportowych itp.

Składka nie jest obowiązkowa, jednak zaznaczamy, że od ilości zebranych środków zależeć będzie, ile, jakich atrakcji będziemy mogli przygotować dla wszystkich dzieci. 

Dziękujemy!