Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców została wybrana podczas pierwszego zebrania Rodziców Gminnego Przedszkola w Straszynie w dniu 6 września 2016 r.

W skład Rady wchodzą przewodniczący „trójek grupowych” z każdej grupy przedszkolnej, tj.:
Przewodnicząca: p. Anna Górska (Jaskółki) – kontakt: anka@macherki.com
Zastępczyni: p. Diana Białobłocka-Błachnicka (Wilgi)
Sekretarz: p. Ewelina Mądrzak-Szarmach (Sikorki)
Skarbniczka: p. Magdalena Lewandowska (Skowronki)
Członkowie: p. Martyna Roś (Bociany), p. Lidia Janic (Kosy), p. Aleksandra Wabińska (Wróbelki), p. Tomasz Bartelik (Sójki)

W skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wchodzą: p. Lidia Janic, p. Aleksandra Wabińska i p. Tomasz Bartelik.