REKRUTACJA 2023/2024

Drodzy Rodzice,

Dnia 13.04.2023 r. o godzinie 13.00 na drzwiach wejściowych zostanie wywieszona lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów w procesie rekrutacji w roku szkolnym 2023/2023.

Jeśli dziecko zostanie zakwalifikowane, prosimy o dostarczenie woli przyjęcia do placówki (Oświadczenie woli) oraz ewentualne doniesienie oryginałów zaświadczeń do dnia 27.04.2023 r.

Przypominamy, iż lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów nie jest równoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola. Ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów zostanie podana do informacji 28.04.2023 r.

Ponadto na stronie przedszkola został załączony zaktualizowany dokument „Zasady rekrutacji do Gminnego Przedszkola im. J. Tuwima w Straszynie – 2023-2024”. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem (zmianie uległy terminy odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.)

Zasady rekrutacji do Gminnego Przedszkola im. J. Tuwima w Straszynie – 2023-2024