Nasze pasje i zainteresowania – Jaskółki

23.09. Mirka wraz ze swoją mamą opowiedziały nam o swojej pasji jaką jest zbieranie grzybów. Mirka dzielnie asystowała i pokazywała prawdziwe okazy, nazbierane w okolicznych lasach. Dzieci utrwaliły nazwy grzybów, uczyły się odróżniać grzyby jadalne od trujących. Na koniec każde dziecko pomalowało drewnianego grzybka. Dziękujemy za wspólny czas:)