Tydzień wiedzy o Polsce – Jaskółki

W dniach 25.04 do 29.04. w grupie Jaskółki omawiane były tematy związane z Polską. Dzieci wykonały kontur Polski oraz zaznaczyły najważniejsze punkty na mapie Polski. Dzieci przypomniały sobie o najważniejszych symbolach Polskich oraz wspólnie zaśpiewaliśmy Hymn Mazurka Dąbrowskiego.