Kosy – wiosna.

„Puk, puk, puk, puk,ktoś puka do drzwi?Puk, puk, puk, puk.Ach Wiosno to Ty!” 🌷🌼☺️❤️