REKRUTACJA 2023/2024

Drodzy Rodzice,

Od 27.02.2023 r. rozpoczynamy rekrutację do przedszkola do grup:
– 3-latków (rocznik 2020);
– 6-latków (rocznik 2017).

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w terminie od 27.02.2023 do 31.03.2023 r.:
• osobiście w każdą środę w godzinach 12.00-17.00 oraz czwartek w godzinach 8.00-12.00 do gabinetu wicedyrektora;
• w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej umieszonej na ścianie budynku przy wejściu głównym;
• przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki: Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie, ul. Pocztowa 19; 83-010 Straszyn;
• przesłać za pośrednictwem ePUAP na adres skrzynki podawczej: /GPS/SkrytkaESP (wniosek złożony za pośrednictwem ePUAP musi być podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).

Wszelkie szczegóły oraz terminy zawarte są w „Zasadach rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie w roku szkolnym 2023/2024”. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o zwrócenie uwagi na dokładne wypełnienie dokumentacji oraz dostarczenie wszystkich wymaganych załączników.

Dokumenty dotyczące rekrutacji:
• Uchwała XV/147/2019 z dnia 18.12.2019 r.;
• Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 19.01.2023 r.;
• Zasady i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych punktów przedszkolnych na rok 2023/2024;
• Zasadach rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie w roku szkolnym 2023/2024;
• Wniosek o przyjęcie do Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie;
• Oświadczenie woli dla osób zakwalifikowanych;
• Oświadczenie dla rodzica.

Uchwala XV 147 2019 z dnia 18.12.2019 r.

Zarządzenie nr 13 2023 z dnia 19.01.2023 r.

Zasady i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych punktów przedszkolnych na rok 2023-2024

Zasady rekrutacji do Gminnego Przedszkola im. J. Tuwima w Straszynie – 2023-2024

Zasady rekrutacji do Gminnego Przedszkola im. J. Tuwima w Straszynie – 2023-2024

Oświadczenie Rodzica do wniosku – 2023-2024

Oświadczenie woli – 2023-2024

Oświadczenie woli – 2023-2024

Wniosek – rekrutacja 2023-2024

Wniosek – rekrutacja 2023-2024