Sójki – wizyta Straży Gminnej

Zajęcia w plenerze. Wizyta na skrzyżowanie ze Strażą Gminną. Utrwalamy bezpieczne zachowania zasad ruchu drogowego.