Realizacja projektu edukacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak”- Jaskółki

Raz w miesiącu grupa Jaskółek będzie realizowała zajęcia z zakresu bezpieczeństwa. Tematem w tym miesiącu to Dbamy o higienę i zdrowie. Głównym celem zajęć było uczenie dzieci zachowań prozdrowotnych. Dzieci obserwowały doświadczenie pt:” Dlaczego warto myć ręce”.