Zabawy z klockami logo glottodydaktyka Bronisława Rocławskiego – Jaskółki

Poprzez zabawę tymi klockami dzieci uczą się poprawnej wymowy, czytania,pisania oraz liczenia.