Home > OGÓLNE > REKRUTACJA 2021/2022

Drodzy Państwo, biorący udział w tegorocznej rekrutacji, pragniemy zwrócić uwagę, że lista dzieci zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola. Lista osób zakwalifikowanych oznacza, że spełniacie Państwo wymogi formalne do tego, aby przejść do kolejnego etapu. Obecnie do 22.04.2021 r. potwierdzacie Państwo wolę przyjęcia dziecka do wybranego przez Państwa przedszkola. Na podstawie oświadczeń woli komisja rekrutacyjna ustali próg punktowy, na podstawie którego wyznaczy listę osób przyjętych i nieprzyjętych. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona 23.04.2021 r. do godz. 14.00.