Home > SÓJKI > Sikorki – zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

„Zabawy prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  to system ćwiczeń ruchowych prowadzący do poznania własnego ciała, kształtujący związek jednostki ćwiczącej z otoczeniem fizycznym, prowadzący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem i do współdziałania w grupie oraz dzięki spontanicznemu kreatywnemu ruchowi dający możliwość swobodnej ekspresji osobowości… ”