Home > OGÓLNE > Zgłaszanie nieobecności dziecka

Drodzy Państwo,

nieobecność dziecka w przedszkolu prosimy zgłaszać osobiście u pań nauczycielek, mailem, telefonicznie lub pisemnie z osobistym podpisem.

Jeżeli zgłaszacie Państwo nieobecność dziecka – nie zostają zamówione posiłki. Prosimy zatem nie przyprowadzać dziecka w dni, w które zgłoszona została nieobecność, ponieważ nie ma dla niego wtedy posiłku, lub poinformować o obecności w odpowiednim czasie.

Przykład:
Zgłaszacie Państwo nieobecność od wtorku do piątku. Dziecko czuje się lepiej. Zatem powiadamiacie Państwo najpóźniej do czwartku, do godz. 9:00, że dziecko będzie obecne w piątek. Wówczas zostanie zamówiony posiłek na piątek.

Wzór zgłaszania nieobecności dziecka mailem (adres e-mail przedszkola: przedszkole_straszyn@wp.pl)

Potrzebne informacje, które muszą być zawarte Wzór
Imię i nazwisko dziecka Piotr Nowak
Grupa Jaskółki
Okres nieobecności dziecka w przedszkolu 12-16.09.2016
Imię i nazwisko rodzica Marta Nowak