„UWAGA! RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH!

Z troski o bezpieczeństwo Państwa i personelu przedszkola spotkanie organizacyjne odbędzie się w dwóch grupach.
Rodziców dzieci 3 – letnich zapraszamy 26 sierpnia (środa) na godzinę 16.30.
Rodziców dzieci 6 – letnich zapraszamy 26 sierpnia (środa) na godzinę 18.00.
Uprzejmie prosimy, aby na spotkanie przygotować dowód osobisty osoby uczestniczącej w zebraniu, pesel obojga rodziców i dziecka oraz numer konta bankowego. Dane te będą niezbędne do wypełnienia deklaracji dotyczącej korzystania z wychowania przedszkolnego.
Planowany czas spotkania 1,5 godziny.
Na zebraniu obowiązują maseczki ochronne lub przyłbice.
Zapraszamy ”