Wilgi – wyniki doświadczenia krystalizacja soli

Przed feriami przygotowaliśmy roztwór z wody i soli . Trochę cierpliwości….. i czas na prezentację wyników.