Zero – Kosy

Jest i nic nie ma – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z liczbą 0, ćwiczenie koncentracji, analizatora słuchowego. Przedszkolaki liczą po cichu uderzenia i podnoszą kartonik odpowiadający liczbie dźwięków.  Następnie dzieci nie usłyszą dźwięku.  Nauczycielka w nawiązaniu do obecnej zabawy wyjaśnia, że w matematyce „nic” ma też swój symbol i jest nim cyfra 0, prezentuje jednocześnie zapis graficzny. Dzieci opisują nową cyfrę oraz wskazują, do jakiej innej cyfry, a może litery, jest podobna.