Zdrowo jem, więcej wiem – Kosy

Nasza grupa bierze udział w programie ” Zdrowo jem, więcej wiem”. Podczas zajęć dzieci utrwaliły wiedzę na temat roli wody. Jej wartości dla ludzi, zwierząt i roślin oraz funkcji wody w organizmie ludzkim . Zdobyta wiedza ma przyczynić się do kształtowania nawyku picia wody oraz rozwijania ekologicznych zachowań.