Kreślenie linii – Kosy.

Utrwalenie wzoru graficznego linii pionowych i poziomych. Pokaz sposobu kreślenia linii z góry na dół, od lewej do prawej – na powierzchni nieograniczonej liniaturą, tacy, kartce papieru.
Dzieci samodzielnie odtwarzają wzór na tackach z siemieniem lnianym i słonecznikiem , odwzorowują go w powietrzu, na dywanie, na plecach kolegi.