Układamy rytmy – Kosy.

Kosy układają szlaczki – skupianie uwagi na rytmach, dostrzeganie powtarzających się sekwencji i ich kontynuowanie.