Finał akcji „Pomagamy”

Zebrane dzięki chęci Przedszkolaków i Państwa pomocy dary dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk” zostały przekazane na miejsce. Serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję!!! 🙂