Reakcje chemiczne – Sikorki.

” Sikorki” dowiedziały się czy reakcje chemiczne są bezpieczne. Wzięły udział, także w doświadczeniu rozpuszczaniu glinu.