Home > 2021 > czerwiec ( > Page 2)

Sójki – Wiatrak Matematyczny

Zabawy matematyczne „Promienie słońca” – liczenie wstążek, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi. „Rytmiczne figury, kolory i cyfry” – poruszanie się po kolorowych wstążkach przy muzyce; podczas pauzy określanie koloru, figury, cyfry widniejących na wstążce.