Archiwum kategorii: RADA RODZICÓW

INFORMACJA OD RADY RODZICÓW

„Drodzy Rodzice,
z uwagi na zamknięcie przedszkola z powodu stanu epidemii w naszym kraju a tym samym nierealizowania w okresie od 14 marca do 14 kwietnia 2020r. jakichkolwiek działań przez Radę Rodziców na rzecz naszych dzieci, podjęta została decyzja o niepobieraniu składki na Radę Rodziców za miesiąc kwiecień 2020r. 
Mamy nadzieję, że pilnując się i nie wychodząc w jakiekolwiek miejsca publiczne, w które nie musimy wychodzić, uda nam się spotkać w przedszkolnych ścianach, jak najszybciej. 
Prosimy, bądźmy odpowiedzialni za naszych bliskich, w tym w szczególności osoby starsze oraz ze słabszym stanem zdrowia. 
Życząc nam wszystkim jak najszybszego powrotu do normalnego życia,

Rada Rodziców Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie.”

RADA RODZICÓW

Zestawienie wydatków Rady Rodziców za rok 2016/2017

Suma zebranych środków – 46 330 złotych

Zestawienie wydatków na dzień 26.02.2017r. (za okres od 01.09.2016-26.02.2017)

Pieczątka RR – 57,81

Prezenty na Mikołajki – 3 919,89

Konkurs recytatorski – 238,30

Materiały plastyczne (500zł dla każdej z grup) – 4 000

Zajęcia umuzykalniające (3 miesiące) – 3 166,96

Wycieczka do kina – 1 586

Koszty bankowe (prowizje itp.) – 2,5

Suma wszystkich kosztów (za okres od 01.09.16r. do 26.02.17r.) – 12 971,46

 

Zestawienie wydatków na dzień 02.09.2017r. (za okres 26.02.17-02.09.2017)

Zajęcia umuzykalniające (5 miesięcy) – 4 505,56

Zdjęcia do Kroniki Przedszkola – 273,23

Wielkanoc (prezenty, strój) – 1 281,22

Spotkanie z dietetyczką – 250

Wycieczka do Godziszewa – 4 800

Festyn rodzinny/konkursy przedszkolne – 9 087,57

Dzień Mamy i Taty – 2 000

Usługi transportowe – 300

Zakończenie roku (dzieci kończące przedszkole) – 2002,56

Teatrzyki – 1 150

Zdjęcia grupowe – 1 164

Wyjście na lody – 478

Koszty bankowe (prowizje itp.) – 19

Suma wszystkich kosztów (za okres od 26.02.17 do 02.09.17) – 27 311,14

Podsumowanie:

46 330 – 12 971,46 – 27 311,14= 6 047,40 (saldo na dzień 09.09.2017r.)

RADA RODZICÓW 2017/2018

SKŁAD RADY RODZICÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STRASZYNIE NA ROK 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA: DIANA BIAŁOBŁOCKA-BŁACHNICKA

ZASTĘPCA: MARTA ŻUK

SKARBNIK: EWELINA MĄDRZAK-SZARMACH

CZŁONEK: ALEKSANDRA WABIŃSKA

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCA: AGATA KOMAR

CZŁONEK: EWA POMORSKA

CZŁONEK: MAGDALENA LEWANDOWSKA

SZANOWNI PAŃSTWO

Od dnia 16.08.2017r. zapraszamy do podpisywania umowy na świadczenie usług w Gminnym Przedszkolu w Straszynie na rok 2017/2018.

Umowy należy podpisać do 30.08.2017 roku.

Zobowiązanie podpisania umowy dotyczy również                                                                        rodziców dzieci kontynuujących edukację w naszym przedszkolu.

GABINET DYREKTORA PRZEDSZKOLA:

Terminy:

DATA                          GODZINA

16.08-18.08.2017 –  7:30-14:00

21.08-23.08.2017 – 14:00-17:30

28.08-31.08.2017 – 14:00- 17:30

DZIĘKUJĘ

Zebranie Rodziców!

Dyrektor przedszkola oraz Rada Rodziców serdecznie zapraszają

WSZYSTKICH RODZICÓW

na zebranie, które odbędzie się dnia

27.10.2016

wg poniżej podanego harmonogramu:

– godz. 17:00 rodzice dzieci 3- i 4-letnich,
– godz. 19:00 rodzice dzieci 5- i 6-letnich.

Na zebraniu będą omawiane kwestie pobytu dzieci w przedszkolu.

Bardzo prosimy o obecność.

Składki na Radę Rodziców

Składka miesięczna na Radę Rodziców Gminnego Przedszkola w Straszynie, ustalona podczas zebrania w grupach przedszkolnych w dniu 6 września 2016 r. i zatwierdzona przez Radę Rodziców wynosi 30 zł miesięcznie.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców o numerze:

60 8309 0000 0086 0093 3000 0010

W tytule wpłat prosimy o podanie: imienia i nazwiska dziecka, grupy oraz miesiąca, za który dokonywana jest wpłata.

Prosimy o dokonanie wpłat również za miesiące wrzesień i październik 2016, ponieważ zostały one ujęte w rocznym preliminarzu wydatków.

Pieniądze z zebranych składek prawie w całości (poza drobnymi kosztami administracyjnymi) będą w okresie od listopada do czerwca włącznie przeznaczone na atrakcje i upominki dla dzieci takie jak: prezenty mikołajkowe i wielkanocne, teatrzyki w przedszkolu i przedstawienia wyjazdowe, wycieczka wiosenna, piknik rodzinny, nagrody w konkursach i zawodach sportowych itp.

Składka nie jest obowiązkowa, jednak zaznaczamy, że od ilości zebranych środków zależeć będzie, ile, jakich atrakcji będziemy mogli przygotować dla wszystkich dzieci. 

Dziękujemy!

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców została wybrana podczas pierwszego zebrania Rodziców Gminnego Przedszkola w Straszynie w dniu 6 września 2016 r.

W skład Rady wchodzą przewodniczący „trójek grupowych” z każdej grupy przedszkolnej, tj.:
Przewodnicząca: p. Anna Górska (Jaskółki) – kontakt: anka@macherki.com
Zastępczyni: p. Diana Białobłocka-Błachnicka (Wilgi)
Sekretarz: p. Ewelina Mądrzak-Szarmach (Sikorki)
Skarbniczka: p. Magdalena Lewandowska (Skowronki)
Członkowie: p. Martyna Roś (Bociany), p. Lidia Janic (Kosy), p. Aleksandra Wabińska (Wróbelki), p. Tomasz Bartelik (Sójki)

W skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wchodzą: p. Lidia Janic, p. Aleksandra Wabińska i p. Tomasz Bartelik.