Archiwum kategorii: REKRUTACJA 2022/2023

REKRUTACJA 2022/2023

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy:

a) umieścić w zamkniętej kopercie w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do placówki;

b) przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki: Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie, ul.Pocztowa 19; 83-010 Straszyn (liczy się data wpływu do placówki)

c) przesłać pocztą elektroniczną na adres placówki: przedszkole_straszyn@wp.pl

d) przesłać za pośrednictwem ePUAP na adres skrzynki podawczej: /GPS/SkrytkaESP (wniosek złożony za pośrednictwem ePUAP musi być podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego)

Oryginały dokumentów rodzice/opiekunowie prawni muszą dostarczyć do placówki przy składaniu oświadczenia woli przyjęcia dziecka do placówki.

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00.

Dokumenty dotyczącej rekrutacji:

Uchwała_XV_147_2019_przedszkola

wniosek- rekrutacja 2022

Zarządzenie.8.2022.2022-01-17

Zasady i terminy rekrutacji_przedszkola_2022

oświadczenie_woli – 2022

oświadczenie_rodzica – 2022