Archiwum kategorii: OGÓLNE

Wzmocnij swoje otoczenie!!!

Fantastyczne wiadomości na koniec tygodnia!

Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się w gronie laureatów piątej edycji programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Grant w wysokości 19 966,62 zł zostanie po podpisaniu umowy, przeznaczony na zagospodarowanie przestrzeni przed naszym przedszkolem, tzw. Górka Górala i stworzenie tam naturalnego placu zabaw 🙂, w którym przedszkolaki będą mogły spędzać czas aktywnie i twórczo.

Celem projektu jest zorganizowanie naturalnego placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem zastanego drzewostanu, krzewów, ukształtowania terenu. Z wykorzystaniem naturalnych materiałów do zorganizowania mini architektury – pni drzew jako siedzisk, palet drewnianych do zbudowania siedzisk i stolików,  kuchni błotnej, kłód drzewnych jako ograniczników do piaskownicy, nasadzeń wierzby – do zrobienia szałasów dla dzieci.  

Więcej informacji wkrótce.

Jeszcze raz dziękujemy organizatorom za wybranie naszego projektu do realizacji, cieszymy się, że z ponad 1000 złożonych wniosków znaleźliśmy się na liście laureatów.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwzmocnijotoczenie.pl%2F2023%2F06%2Foglaszamy-laureatow-programu-wzmocnij-swoje-otoczenie%2F%3Ffbclid%3DIwAR3bWjvVTmftTyM5OKgePAV_wzL-qwcW9DJK-fHmJE4TznZ3SNogzskjdUc&h=AT0DF_MccHfv-sBDbxC-IdXq3yU2_C5k5eluzrP98VIDmvVJwwMOihWudEY0zoef8DmXQHvn0n0TZaOlpwtTEJ24rNGGAH4Exfkbtj6st29B4_djFU61DClNd1KXexDc77kA&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT3-TPK4eiMjVXHqb1vYnTWwqJcv2T9FMnlQcVgoWd1WVCfBk-u3gs9tT1FPe519MLh3MJdNgF2B3gInRtaq3UeX9MIhkKWSupViEyIkGreidCFLrUOAxfvd7VGvKjxWNEsOX0D_PJX34nS9DR0MIUap5D2bpg

Dyżur wakacyjny.

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku szkolnym dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu będzie zorganizowany w dniach 1-29.08.2023 r. Zapisy na wolne miejsca odbędą się w terminie od 05.06.2023 r. do 16.06.2023 r. Deklarację rodzica/opiekuna prawnego dotyczącą korzystania z wychowania i wyżywienia przedszkolnego należy składać do skrzynki pocztowej/podawczej. Potrzebna do złożenia dokumentacja dostępna będzie w przedsionku oraz na stronie internetowej przedszkola.

Ogłoszenie listy przyjętych: 20.06.2023 r. po godz. 14.00.

Deklaracja wakacyjna – GPS

Upowaznienie Do Odbioru RODO

Karta Informacyjna

Zebranie organizacyjne.

Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne.

Spotkanie odbędzie się 26.06.2023 r. (poniedziałek) w godzinach:

– 16.30 – dla Rodziców dzieci 3-letnich;

– 17.30 – dla Rodziców dzieci 6-letnich.

Podczas zebrania omówimy szczegółowo zasady funkcjonowania przedszkola oraz inne kwestie organizacyjne. Również wówczas będą Państwo podpisywać deklaracje uczęszczania dziecka do Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie. Z tego powodu prosimy mieć przygotowany dowód tożsamości oraz najważniejsze dane: pesele obojga rodziców, pesel dziecka oraz nr konta bankowego.

Jeszcze raz zapraszamy i do zobaczenia!

Informacja o rekrutacji.

Drodzy Rodzice,

Do dnia jutrzejszego (27.04 – czwartek) można jeszcze dostarczyć oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola na rok 2023/2024 lub/i oryginały zaświadczeń (np. o zatrudnieniu).

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone w dniu 28.04.2023 do godz. 14.00

Ponadto informujemy, że zgodnie z art.158 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe Rodzic ma prawo wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka w terminie 3 dni czyli do 2 maja 2023 r. (wtorek) włącznie. Czynności w postepowaniu odwoławczym mogą być podejmowane także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

REKRUTACJA 2023/2024

Drodzy Rodzice,

Dnia 13.04.2023 r. o godzinie 13.00 na drzwiach wejściowych zostanie wywieszona lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów w procesie rekrutacji w roku szkolnym 2023/2023.

Jeśli dziecko zostanie zakwalifikowane, prosimy o dostarczenie woli przyjęcia do placówki (Oświadczenie woli) oraz ewentualne doniesienie oryginałów zaświadczeń do dnia 27.04.2023 r.

Przypominamy, iż lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów nie jest równoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola. Ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów zostanie podana do informacji 28.04.2023 r.

Ponadto na stronie przedszkola został załączony zaktualizowany dokument „Zasady rekrutacji do Gminnego Przedszkola im. J. Tuwima w Straszynie – 2023-2024”. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem (zmianie uległy terminy odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.)

Zasady rekrutacji do Gminnego Przedszkola im. J. Tuwima w Straszynie – 2023-2024

„Ptasia poezja – czyli świat ptaków oczami poetów” ogłoszenie wyników VII edycji gminnego międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego

Serdecznie dziękujemy wszystkim Dzieciom, Rodzicom i Nauczycielom z przedszkoli i szkół Gminy Pruszcz Gdański za udział w kolejnej edycji recytatorskiego konkursu organizowanego przez nasze przedszkole. Podajemy wyniki konkursu: w kategorii wiekowej 5 latki: I miejsce Ignacy Kostro Publiczne Przedszkole Tik Tak w Straszynie; II miejsce Antoni Miśkiewicz Gminne Przedszkole im J. Tuwima w Straszynie; III miejsce Krzysztof Szulc Przedszkole św. Jacka w Straszynie ; W kategorii wiekowej 6 latki: I miejsce Oliwia Waszkiewicz Gminne Przedszkole im. J. Tuwima w Straszynie ; II miejsce Alicja Tuszyńska Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince; III miejsce Hanna Chlebowska Szkoła Podstawowa im. R. Traugutta w Wojanowie; Wyróżnienie z Mediateki – Wiktoria Panfil Publiczne Przedszkole w Borkowie. Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY!!!

Paczka dla Seniora – Świąteczna Zbiórka Żywności

Drodzy Rodzice, nasze przedszkole pragnie wspomóc akcję organizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieplewie. W ramach zbiórki prosimy o suchy prowiant. W okresie przedświątecznym żywność zostanie przekazana w formie paczek samotnym i potrzebującym seniorom z Gminy Pruszcz Gdański. Ofiarowaną żywność można włożyć do koszy ustawionych przy drzwiach głównych. Zbiórka potrwa do 16 grudnia. Razem możemy pomóc. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję.