Latest posts

REKRUTACJA 2022/2023

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy: a) umieścić w zamkniętej kopercie w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do placówki; b) przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki: Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie, ul.Pocztowa 19; 83-010 Straszyn (liczy...