Home > AKTUALNOŚCI

!!!COVID-19 REGULAMINY I PROCEDURY !!!

Drodzy Rodzice, prosimy zapoznać się z procedurami obowiązującymi na terenie przedszkola w okresie pandemii COVID-19, zamieszczonymi na stronie internetowej Przedszkola. Rodzice, którzy zadeklarowali obecność dziecka od 11.05.2020 r. prosimy o wypełnienie oświadczenia oraz dostarczenie go do placówki (dokumenty w...

Informacja odnośnie rekrutacji.

Szanowni Państwo, Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą podane do publicznej wiadomości 6.04.2020 r. do godz. 14.00 na stronie internetowej przedszkola. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia należy składać skanem poprzez pocztę elektroniczną na adres...