Home > SIKORKI > Magia ciekłego azotu – Sikorki.
Magia ciekłego azotu. Przedszkolacy umówili się z przeprowadzającą doświadczenia, że będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i słuchać poleceń. A trzeba zachować dużą ostrożność, bo ciekły azot jest bardzo zimny. Temperatura  jego wynosi około
minus 200 stopni Celsjusza, dlatego stosując go należy używać rękawic, okularów ochronnych , a dzieciom nie wolno zbliżać się do naczyń z ciekłym azotem.Doświadczenia z ciekłym azotem umożliwiły dzieciom przekonanie się, jakimi cechami się on charakteryzuje i jak wpływa na inne substancje. Dzieci ” zamrażały róże” , balony, flipsy, które później jadły. Obserwowały ” chmurę azotu”.