Home > OGÓLNE > Spotkanie z Mikołajem – Sikorki.

Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na wizytę Mikołaja w naszym przedszkolu.  Dzieci zaśpiewały Mikołajowi piosenki oraz wręczyły laurkę. Mikołaj rozdał dzieciom prezenty.