Home > OGÓLNE > Ornitolog – grupa Jaskółki.

Wizyta ornitologa, który zdradzał nam tajemnice ptaków, a w szczególności podzielił się wieloma ciekawostkami dotyczącymi jaskółek. Na koniec spotkania mogliśmy się wcielić w rolę ptaków i spróbować odnaleźć „pokarm” ukryty po całej sali.