Wróbelki – Straż Gminna.

Wróbelki wzięły udział w w zajęciach przeprowadz0onych przez Straż Gminną.

Zajęcia dotyczyły bezpiecznego zachowania się na drodze.