Wzmocnij swoje otoczenie!!!

Fantastyczne wiadomości na koniec tygodnia!

Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się w gronie laureatów piątej edycji programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Grant w wysokości 19 966,62 zł zostanie po podpisaniu umowy, przeznaczony na zagospodarowanie przestrzeni przed naszym przedszkolem, tzw. Górka Górala i stworzenie tam naturalnego placu zabaw 🙂, w którym przedszkolaki będą mogły spędzać czas aktywnie i twórczo.

Celem projektu jest zorganizowanie naturalnego placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem zastanego drzewostanu, krzewów, ukształtowania terenu. Z wykorzystaniem naturalnych materiałów do zorganizowania mini architektury – pni drzew jako siedzisk, palet drewnianych do zbudowania siedzisk i stolików,  kuchni błotnej, kłód drzewnych jako ograniczników do piaskownicy, nasadzeń wierzby – do zrobienia szałasów dla dzieci.  

Więcej informacji wkrótce.

Jeszcze raz dziękujemy organizatorom za wybranie naszego projektu do realizacji, cieszymy się, że z ponad 1000 złożonych wniosków znaleźliśmy się na liście laureatów.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwzmocnijotoczenie.pl%2F2023%2F06%2Foglaszamy-laureatow-programu-wzmocnij-swoje-otoczenie%2F%3Ffbclid%3DIwAR3bWjvVTmftTyM5OKgePAV_wzL-qwcW9DJK-fHmJE4TznZ3SNogzskjdUc&h=AT0DF_MccHfv-sBDbxC-IdXq3yU2_C5k5eluzrP98VIDmvVJwwMOihWudEY0zoef8DmXQHvn0n0TZaOlpwtTEJ24rNGGAH4Exfkbtj6st29B4_djFU61DClNd1KXexDc77kA&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT3-TPK4eiMjVXHqb1vYnTWwqJcv2T9FMnlQcVgoWd1WVCfBk-u3gs9tT1FPe519MLh3MJdNgF2B3gInRtaq3UeX9MIhkKWSupViEyIkGreidCFLrUOAxfvd7VGvKjxWNEsOX0D_PJX34nS9DR0MIUap5D2bpg