Home > OGÓLNE > SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH do Gminnego Przedszkola w Straszynie NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

Zapraszamy na spotkanie 29 czerwca 2021 r. tj. we wtorek:
– na godzinę 16.00 rodziców dzieci 3 – letnich
– na godzinę 17.30 rodziców dzieci 6 – letnich.
Planowy czas spotkania dla każdej grupy to 1,5 godziny.
Podczas spotkania zostaną poruszone liczne kwestie organizacyjne oraz omówione zostanie funkcjonowanie przedszkola. Będą również podpisywane deklaracje dotyczące korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia przez dziecko w Gminnym Przedszkolu w Straszynie. BARDZO WAŻNE! – proszę zabrać ze sobą dowód osobisty, przygotować pesel rodziców/prawnych opiekunów – obojga, oraz pesel dziecka, numer konta bankowego, na które będą zwracane rozliczenia.
Ze względów epidemicznych prosimy zabrać ze sobą swój długopis i nie zapomnieć o maseczce przesłaniającej usta i nos.

Marta Kujawska-Greszczuk