Home > OGÓLNE > Drzewo pięknych słów – Skowronki.

W ramach Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocja” Skowronki stworzyły Drzewo Pięknych Słów – dowiedziały się również, że dobra słowa mogą mieć magiczną moc.