Home > SÓJKI > Sójki – „Mały Miś w świecie emocji”

W naszej grupie realizujemy projekt zewnętrzny – „Mały Miś w świecie emocji”. Odwiedził nas tajemniczy Miś, którego dzieci nazwały „Puchatek”. Stworzyliśmy „Pudło emocji” gdzie będą gromadzone przedmioty służące poznawaniu emocji i radzeniu sobie z nimi w społecznie akceptowalny sposób. Rozpoznawaliśmy emocje na dużych ilustracjach, bawiliśmy się zabawę „Krąg emocji”, układaliśmy „Stworki z emocjami”‚ oglądaliśmy filmy edukacyjne o emocjach uzupełnialiśmy karty pracy o emocjach.