Home > SIKORKI > Metoda Ruchu Rozwijającego

Zajęcia z elementami  metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Podstawowe założenia metody RR Weroniki Sherborne to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

  1. świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
  2. świadomości przestrzeni i działania w niej,
  3. dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.