Home > BOCIANY > Straż Gminna – Bociany

Wizyta Straży Gminnej. Wraz ze Panią Dyrektor udaliśmy się na najbliższe przejście dla pieszych. Uczyliśmy się bezpiecznie przechodzić przez „zebrę”.