Home > WILGI > Dzień Juliana Tuwima – Wilgi.

Zajęcia oraz zabawa plastyczna (wyklejanie plasteliną okularów Pana Hilarego) z okazji Dnia Juliana Tuwima.