Leśne zwierzęta – Wróbelki

Utrwalaliśmy wiadomości o lesie, zwierzętach leśnych. Robiliśmy jeże z masy solnej i wykałaczek.