Home > OGÓLNE > Wilgi – bezpieczne ferie

Grupa Wilgi omawiała zasady bezpiecznych ferii zimowych. Wspólne ustaliliśmy Kodeks bezpiecznych Ferii. Obejrzeliśmy prezentacje na tablicy interaktywnej oraz wykonaliśmy wspólnie plakat. Na zakończenie dzieci pokolorowały

obrazek z odpowiednim zachowaniem się podczas ferii zimowych.