Home > OGÓLNE > Wilgi – zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu poznajemy literę P

W czasie zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu „Od piosenki do literki” na podstawie piosenki pt.”Spacer Pawła” dzieci ćwiczyły funkcje językowe, słuchowe, wzrokowe, dotykowo-kinestetyczne, motoryczne oraz ich współdziałanie.