Home > KOSY > Zamki, rycerze oraz figury geometryczne – Kosy

Dzieci oglądały ilustracje z zamkami. Rozmawialiśmy o życiu dawniej i dziś. Dzieciom bardzo spodobały się zajęcia o rycerzach. Co mogą mieć wspólnego figury geometryczne z zamkami, rycerzami? Dzieci utrwalając poznane figury geometryczne zrobiły piękne prace plastyczne- zamki.