Spacer do Szkoły w Straszynie – Jaskółki

Pamiątkowe zdjęcie przy instalacji artystycznej pt.”100 Orłów dla Niepodległej”wg projektu B.Izdebskiego.