DEKLARACJE NA NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Państwo,
zapraszamy do podpisywania deklaracji dotyczącej korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia przez Państwa dziecko w Gminnym Przedszkolu w Straszynie w roku szkolnym 2018/2019, w ostatnim tygodniu sierpnia, tj. 27 – 31.08.2018r. Deklaracje będą dostępne w sekretariacie przedszkola. Do uzupełnienia deklaracji potrzebne będą następujące informacje: pesel ojca/matki/prawnego opiekuna, pesel dziecka oraz numer rachunku bankowego, na który zwrócona zostanie ewentualna nadpłata z tytułu wnoszonych opłat.
Harmonogram podpisywania deklaracji:
27.08. – godz. 9.00 – 14.00
28.08. – godz. 9.00 – 14.00
29.08. – godz. 13.30 – 17.30
30.08. – godz. 7.00 – 9.00
31.08 – godz. 7.00 – 9.00

UWAGA! Informacja kierowana jest do rodziców dzieci, które będą kontynuowały pobyt w naszym przedszkolu w kolejnym roku szkolnym, a które nie uczestniczą w dyżurze wakacyjnym.
Zapraszamy również rodziców dzieci nowoprzyjętych, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym i nie podpisali deklaracji na nowy rok szkolny 2018/2019.