Home > KOSY > Bańkę łap – Kosy.

Podczas zajęć matematyczno – przyrodniczych dzieci bawiły się bańkami. Każdy osobna był w dużej bańce następnie dzieci tworzyły swoje magiczne bańki.